RE:FUEL

"Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord." - Rom 10:17

Varje fredag kl 20.00 har vi ungdomsmöte!
Där snackar vi om livets olika frågor och vad livet som kristen handlar om. Vi vill vara en samlingspunkt för alla ungdomar även om man inte är van att gå i en kyrka. Välkommen att vara med! Har du några frågor kring innehållet i våra möten kan du kontakta vår ungdomspastor HÄR.